Anna Mika-Kopeć

Kandydatka na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego

Anna Mika-Kopeć

Ukończyłam Międzynarodową Szkołę Amerykańską w Leysin, jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2013 roku jestem związana z pionem dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie, od 2017 roku pełniłam funkcję Pierwszego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Od 2009 roku prowadzę indywidualną praktykę zawodową w obszarze prawa karnego i karnego międzynarodowego. Jestem członkinią European Criminal Bar Association.

Biegle posługuję się językiem angielskim.