Anna Mika-Kopeć

Kandydatka na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego

Drogie Koleżanki i Koledzy,

od 8 lat jestem związana z pionem dyscyplinarnym Izby Adwokackiej w Warszawie. Zaczęłam w nim pracę jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego. W obecnej kadencji pełniłam funkcję Pierwszego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Ostatnie lata współpracy z Rzecznikiem Dyscyplinarnym naszej Izby adw. Krzysztofem Stępińskim utwierdziły mnie w silnym przekonaniu o istotnej roli organów dyscyplinarnych w funkcjonowaniu Adwokatury, zwłaszcza w tak trudnych czasach, kiedy Adwokaturze potrzebne są rozwaga, spokój i doświadczenie.

Zdecydowałam się kandydować na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego, gdyż sprawy i dobro Adwokatury są dla mnie ważne. Samo doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu nie wystarcza jednak, by stać na czele pionu dyscyplinarnego. Potrzebna jest jeszcze pasja, umiejętność kierowania dużym zespołem, nowe pomysły i determinacja w ich realizacji.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zmaga się z niezwykle trudnymi zadaniami, których mam pełną świadomość.

Spośród tysięcy nowych spraw w każdej kadencji należy adekwatnie i kategorycznie zareagować w przypadku naruszenia prawa. Nie było, nie ma i nie może być miejsca na tolerowanie zachowań sprzecznych z prawem i etyką, które szkodzą wizerunkowi Adwokatury i nam wszystkim.

W tej masie zawiadomień zdarzają się jednak nieuzasadnione oskarżenia o przewinienia dyscyplinarne.

Rolą Rzecznika Dyscyplinarnego jest dostrzeżenie takich przypadków oraz ich odparcie. Oskarżenia te niejednokrotnie są tylko konsekwencją odważnej postawy, obrony interesów klienta w ciężkich i wymagających niezłomności warunkach, czy to w starciu z organami państwa, czy z przeciwnikiem procesowym.

Moim celem jest stać na straży swobody i niezależności wykonywania zawodu adwokata, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Adwokatury.

Celem postępowania dyscyplinarnego nie jest ukaranie samo w sobie. Tak samo jak nie ono jest miarą sukcesu Rzecznika Dyscyplinarnego.

Jako czynny od lat adwokat znam dobrze nasze problemy.

Znam funkcjonowanie rynku usług prawnych i adwokacką rzeczywistość – codzienność i trud, z jakim przychodzi nam się borykać. Normy etyki zawodowej muszą być dostosowane do dzisiejszych realiów, w których panuje silna konkurencja, a duże obciążenie sprzyja popełnianiu niezamierzonych błędów.

W mijającej kadencji udało nam się wiele dokonać.

Dzięki ciężkiej pracy całego Pionu Dyscyplinarnego ukończono przeszło 3000 spraw. Przede wszystkim usprawniliśmy działanie referatu Rzecznika Dyscyplinarnego i doprowadziliśmy do znacznego przyspieszenia postępowań.

Uważam jednak, że mamy jeszcze wiele do zrobienia.

Mój program:

Zwiększę efektywność postępowań i funkcjonowania biura Rzecznika Dyscyplinarnego.

Jest to możliwe m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w tym digitalizacji akt.

Współpracowników będę dobierać w sposób transparentny, na podstawie ich kwalifikacji i doświadczenia.

Rzecznik Dyscyplinarny może skutecznie wykonywać swoje zadania tylko przy pomocy Zastępców, na których w dużej mierze spoczywa ciężar prowadzenia postępowań.

Będę kontynuować rozpoczęte w tej kadencji szkolenia z zakresu etyki zawodowej z udziałem doświadczonych praktyków.

Uczestnictwo w tych szkoleniach nadal będzie punktowane w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wprowadzę cotygodniowe dyżury Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego Zastępców.

Podczas dyżurów każdy będzie mógł skonsultować interesujące go zagadnienie z zakresu etyki zawodowej lub zasięgnąć informacji o zasadach obowiązujących w postępowaniu dyscyplinarnym, procedurze i uprawnieniach jego uczestników. Bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Stworzę bazę orzeczeń sądów dyscyplinarnych i publikacji na temat odpowiedzialności zawodowej adwokatów.

Zależy mi na tym, aby powstał pomocny zbiór dokumentów, uwzględniający doświadczenie i  wieloletnią działalność organów dyscyplinarnych w największej izbie adwokackiej. Wiedza w tym zakresie nie powinna być wiedzą tajemną, lecz – w imię dobra nas wszystkich– ogólnodostępną.

Będę publikować coroczne sprawozdania z działalności referatu Rzecznika Dyscyplinarnego.

Transparentność tego urzędu wymaga, by członkowie Izby mieli szczegółową informację o jego sprawowaniu.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

liczę, że dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli realizować te zamierzenia i wizję funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Proszę o Wasz głos.